home > MASTER GROWERS

MASTER GROWERS: KZ Flowers

KZ Flowers teelt pluischrysanten op een bedrijf van 2,6 ha aan de Vlietweg, aan de rand van Naaldwijk. Het bedrijf is van drie partners: Jack Kuyvenhoven en Peter Zwinkels, die de dagelijkse bedrijfsvoering voor hun rekening nemen. Santinikweker Richard van Schie heeft het bedrijf samen met Jack Kuyvenhoven opgezet, in eerste instantie drie jaar lang voor de teelt van Santini's. Vanaf 2010 is Peter Zwinkels erbij gekomen en is het bedrijf overgeschakeld naar de teelt van pluischrysanten.

Binnen KZ Flowers worden kennis en ervaring gebundeld met als voornaamste doel: pluischrysanten met meerwaarde telen. Die meerwaarde is terug te vinden in de rassenkeuze en in de kwaliteit. KZ Flowers is gespecialiseerd in de pluischrysanten Anastasia Dark Green, Aljonka, Aljonka Salmon en Gemeng in bos (5 kleuren).

KZ Flowers richting zich vooral op de markten waar de pluischrysant nog onverminderd populair is. Oost-Europa is zo'n marktsegment, maar ook de Engelse markt waardeert de pluischrysant. Met eigentijdse rassen weet de pluischrysant zich continu te vernieuwen.